Carl Zeiss 528065 Binoculars User Manual


 
Jól döntött, amikor ezt az első osztályú Diascope keresőtávcsövet
választotta.
Élvezze a természethű képmegjelenítés varázsát, amit az utolérhe-
tetlen fényesség és a kimagasló színhűség biztosít.
A Carl Zeiss márkát a kiváló optikai teljesítmények, a precíz kidolgo-
zás és a hosszú élettartam jellemzi. Kérjük, tartsa be az alábbi hasz-
nálati utasításokat, hogy a Diascope keresőtávcsőben rejlő lehetősé-
gek minél jobb kihasználása mellett az eszköz sok éven át hűséges
kísérőtársa legyen.
A keresőtávcsövet és az okulárt külön csomagolásban szállítjuk.
Okulár bajonett és objektív védőtok
A csomagolás tartalmazza az okulár bajonett és az objektív védőtokot,
amely piszok és sérülések ellen véd. A bajonett védőtokot könnyen
leveheti az eszközről felfelé lehúzva. Az objektív védőtokot az egy-
mással szemben álló gombok középre tolásával veheti le. A tok felhe-
lyezésekor ismételje meg a folyamatot fordított sorrendben.
Az okulár cseréje
A Diascope-széria minden egyes modellje három különböző okulárral
kapható, ezáltal különböző nagyítási variációk között választhat (ld.
a műszaki adatok táblázatát). A „Vario“-okulárral az objektív átmé-
rőjének megfelelően érhető el 15 – 45-szörös ill. 20 – 60-szoros
nagyítás (65 T* FL/85 T*FL).
Az okulár felhelyezésekor állítsa az okuláron található fehér pontot
a burkolat piros pontjával egy síkba
(Fig. 2).
Majd tolja be az okulárt
és fordítsa el enyhén jobbra (az óra mutató járásával egy irányban)
ütközésig. Levételekor fordítsa az okulárt enyhén balra (az óra mu-
tató járásával ellenkező irányban) kikattanásig. Az okulárt enyhén
meghúzva veheti ki.
A statív felszerelése
A meglehetősen magas nagyítás miatt nem ajánlott a megfigyelés
statív nélkül. A Zeiss Diascope statív befogással
(Fig. 1/E)
használ-
hatók a
3
/
8
“ és
1
/
4
menetek (a csomagolásban található adapterrel –
érmével könnyen cserélhetők). A Diascope statívbefogása lehetővé
teszi továbbá a távcső hossztengelyen való 45°-os fokozatos elfor-
dítását. Ehhez oldja meg a statívbefogó rögzítőcsavarját
(Fig. 1/C)
(balra elfordítva) majd állítsa a távcsövet a kívánt irányba bekattaná-
Használati utasítás