Carl Zeiss 528065 Binoculars User Manual


 
zablokuje się ona w odpowiednim położeniu. Po uzyskaniu żądanego
położenia należy ponownie dociągnąć śrubę zaciskową (Fig. 1/C).
Używanie lornetki w okularach i bez okularów
Jeżeli używasz lornetki bez okularów, muszla oczna okularu powinna
być wyciągnięta (Fig. 1). W tym celu należy wyciągnąć muszlę oczną
do góry i zablokować ją przez krótkie obrócenie w prawo (w kierunku
ruchu wskazówek zegara) w sposób pokazany na Fig. 1.
Przy używaniu lornetki w okularach należy odblokować muszlę
oczną – przez krótkie obrócenie w lewo (w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara) – i przesunąć ją do końca na dól.
Informacja: Wyciągniętą muszlę oczną można zabezpieczyć przed
przypadkowym wsunięciem.
Ustawianie ostrości
Mechanizm ustawiania ostrości dzieli się na dwa stopnie. Rolka do
ustawiania przybliżonego
(
Fig
. 1/A)
umożliwia szybkie, przybliżone
ustawianie ostrości. Do dokładnego ustawiania ostrości służy rolka
do ustawiania dokładnego
(
Fig
. 1/B)
.
Wyciągana osłona przed oślepieniem
Osłona ta (Fig. 1/F) chroni przed przeszkadzającym światłem słone-
cznym, a zarazem nie dopuszcza do obiektywu większych zanieczy-
szczeń czy wilgoci (np. podczas deszczu). Wskaźnik namiarowy
(Fig. 1/D) na osłonie ułatwia namierzanie obiektów. Jest to szcze-
gólnie przydatne w przypadku okularów o dużych powiększeniach.
Pielęgnacja i konserwacja
Luneta Diascope firmy Carl Zeiss nie wymagaj specjalnej pielęgnacji.
Większe zabrudzenia (np. ziarnka piasku) na soczewkach nie powin-
ny być wycierane, lecz wydmuchiwane albo usuwane pędzelkiem
z włosia. Ślady palców mogą po pewnym czasie atakować powierzch-
nie soczewek. Powierzchnie soczewek można najprościej oczyścić,
chuchając na nie i wycierając je czystą ściereczką do okularów albo
papierem do okularów. Środkiem zapobiegającym zaatakowaniu
elementów optycznych przez grzyb, co jest możliwe szczególnie
w tropikalnym klimacie, jest przechowywanie lornetki w suchym
miejscu i ciągła wentylacja zewnętrznych powierzchni soczewek.
Uwaga
Nigdy nie patrz przez lunetę na słońce albo źródła promienio-
wania laserowego, może to spowodować ciężkie uszkodzenia
oczu.
Victory Diascope 65 T* FL/85 T*FL