Carl Zeiss 528065 Binoculars User Manual


 
Grattis till din nya, förstklassiga Diascope tubkikare!
Upplev en naturtrogen bildåtergivning som utmärker sig genom knivskarp
briljans och högsta färgåtergivning.
Märket Carl Zeiss kännetecknas av högklassig optik, precis bearbetning
och lång livstid. För att du ska kunna använda din Diascope tubkikare
optimalt och för att garantera att den blir din trogna följeslagare under
många år, ber vi dig att läsa igenom följande bruksanvisning.
Tubkikare och okular levereras åtskilda från varandra.
Skyddslock för okularbajonett och objektiv
För skydd mot smuts och skador medföljer ett skyddslock för okularbajonett
och objektiv vid leverans. Skyddslocket på okularbajonetten kan enkelt tas
bort genom att dras uppåt. För att ta bort objektivskyddet trycker man de rakt
mot varandra liggande knapparna mot mitten, och locket tas av. Påsättningen
utförs i omvänd ordning.
Byte av okular
alla kikartyperna i Diascope-serien kan man byta mellan tre okular och
på så sätt välja mellan olika förstoringsgrader (se tabell tekniska data).
Med ”Vario”-okularet har man en förstoringsgrad på mellan 15 – 45 ggr
resp. 20 – 60 ggr beroende på objektivdiameter (65 T*FL/85 T*FL).
Vid isättning av ett okular måste den vita punkten på okularet ligga mitt för
den röda punkten på huset (Fig. 2). Skjut därefter in okularet och vrid åt höger
till stoppet (medurs). För att ta bort okularet, vrid det åt vänster (moturs) till
stoppet. Dra därefter ut okularet lätt.
Montering på stativ
En observation utan stativ rekommenderas inte på grund av den starka för-
storingsgraden. Med stativhållaren på Zeiss Diascope (Fig. 1/E) kan gängorna
3
/
8
˝
och
1
/
4
˝
användas (med medföljande adapter – kan enkelt bytas med hjälp
av ett mynt). Stativhållaren på ert Diascope gör att ni fortfarande kan vrida
kikaren runt längdaxeln i steg om 45°. För att göra detta lossas låsskruven
(Fig. 1/C) på stativhållaren (vrid åt vänster) och kikaren vrids i önskad riktning
tills den hakar in. När det önskade läget uppnåtts låser man åter med låsskru-
ven (Fig. 1/C).
Victory Diascope 65 T* FL/85 T*FL