Carl Zeiss 528065 Binoculars User Manual


 
Gratulujemy zakupu nowej, najwyższej jakości lunety Diascope.
Ciesz się imponującym, naturalnym odwzorowaniem obrazów, które
odznacza się najwyższą soczystością i wiernością kolorów.
Marka Carl Zeiss to doskonałe efekty optyczne, precyzja wykonania
i długa żywotność. Przestrzegaj poniższych informacji dotyczących
użytkowania – dzięki nim optymalnie wykorzystasz funkcje swojej
lunety Diascope i stanie się ona Twoim niezawodnym towarzyszem
na długie lata.
Luneta i okular są dostarczane oddzielnie.
Pokrywa ochronna zamka bagnetowego okularu i obiektywu
Do zakresu dostawy lunety należą pokrywy zamka bagnetowego
okularu i obiektywu, których zadaniem jest ochrona tych elementów
przed brudem i uszkodzeniem. Pokrywę zamka bagnetowego okula-
ru można po prostu zdjąć, odciągając ją do góry. Aby zdjąć pokrywę
ochronną obiektywu, należy wcisnąć do środka leżące naprzeciwko
siebie przyciski. Zakładanie pokrywy ochronnej obiektywu odbywa
się w odwrotnej kolejności.
Wymiana okularu
We wszystkich modelach lunet z serii Diascope można wybierać
między dwoma okularami, a przez to między dwoma wariantami
powiększenia (zobacz tabelę Dane techniczne). Okular „Vario“ za-
pewnia zmienne powiększenie w zakresie od 15 do 45 razy wzgl. od
20 do 60 razy, zależnie od średnicy obiektywu (65 T*FL /85 T*FL).
Aby założyć okular, należy ustawić biały punkt na okularze w pozycji
zbieżnej z czerwonym punktem na obudowie
(Fig. 2).
Następnie
należy wsunąć okular i obrócić go lekko do oporu w prawo (w kie-
runku ruchu wskazówek zegara). Aby wyjąć okular, należy obrócić
go lekko do oporu w lewo (w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara). Wyjąć okular, lekko go pociągając.
Montaż statywu
Ze względu na bardzo duże powiększenie nie zalecamy prowadzenia
obserwacji bez statywu. Gniazdo statywu tej lunety marki Zeiss Dia-
scope (Fig. 1/E) umożliwia używanie gwintów o rozmiarach
3
/
8
“ i
1
/
4
(przy użyciu dostarczonego adaptera – łatwa wymiana przy pomocy
monety). Gniazdo statywu Twojej lunety Diascope umożliwia poza tym
obracanie lunety dookoła osi podłużnej w skokach po 45°. W tym celu
należy poluzować śrubę zaciskową (Fig. 1/C) gniazda statywu (obrót w
lewo), a następnie obracać lunetę w żądanym kierunku tak długo, aż
Informacje dotyczące użytkowania