Carl Zeiss 528063 Binoculars User Manual


 
Bruksanvisning
Användning med och utan glasögon
Vid användning utan glasögon används okularet med utdragen ögonmussla
(Fig. 1). För detta dras ögonmusslan ut uppåt och låses genom att vridas kort
åt höger (medurs) enligt beskrivning i Fig. 1.
Vid användning med glasögon lossas låset genom en kort vridning åt vänster
(moturs). Därefter trycks ögonmusslan ner helt.
Observa: I utdraget tillstånd kan ögonmusslan säkras mot oavsiktlig inskjut-
ning.
Fokusering
Fokuseringen är uppdelad i två steg. Med grovringen (Fig. 1/A) är en snabb
grovinställning möjlig. Finfokuseringen sker med finringen (Fig. 1/B).
Utdragbart motljusskydd
Detta skydd (Fig. 1/F) skyddar mot störande solljus och samtidigt mot smuts
och fukt (t.ex. regn) på objektivet. Sökaren (Fig. 1/D) på motljusskyddet under-
lättar uppsökningen av ett objekt, vilket särskilt är till nytta vid stark förstoring.
Service och skötsel
En Diascope-tubkikare från Carl Zeiss kräver ingen speciell skötsel. Grov smuts
(t.ex. sand) på linserna bör inte torkas av utan tas bort genom att blåsa bort
smutsen eller genom att använda en pensel. Efter en tids användning kan
fingeravtryck ge upphov till skador på linsytan. Det lättaste sättet att rengöra
linsytor är att andas på dem och putsa dem med en rengöringsduk eller ett
rengöringspapper för optik.
Problem med svampbeläggning på linselementen, som framför allt uppstår i
tropikerna, avhjälps genom att förvara kikaren torrt samt att regelbundet lufta
de yttre linsytorna.
Obs
Titta aldrig direkt mot solen eller mot laserljuskällor genom tubkikaren!
Detta kan leda till svåra ögonskador.