Star Trac S-UBX UPRIGHT BIKE Exercise Bike User Manual


 
10
STAR
TRAC
S
SERIES
BIKES
O
WNER
S
M
ANUAL
Råd
n Medlemmer bør opfordres til at tale om deres
helseprogram eller kondiregime med en læge.
n Stig af cyklen, hvis du bliver mat i kroppen eller
svimmel.
n Foretag forebyggende vedligeholdelse med
regelmæssige mellemrum.
n Gør øvelserne langsomt, indtil du når et behageligt og
sikkert niveau.
n Udstyret bør udelukkende bruges til det formål, det er
beregnet til ifølge denne brugsanvisning.
Advarsler
n Tillad ikke børn uden opsyn at bruge cyklen.
n Sæt ikke fødderne under cyklen.
n Brug ikke cyklen uden kondisko.
n Brug ikke cyklen udendørs i regnvejr eller i et
indelukket område med svømmebasin.
n Undgå at tabe eller at stikke genstande, hænder eller
fødder ind i en åbning i eller under udstyret.
n Undlad at fjerne afskærmning eller forandre udstyret
på nogen måde.
(CHINESE SAFETY INSTRUCTIONS HERE
ADVARSEL
Din Star Trac cykel er konstrueret til konditræning i et erhvervseller forbrugermiljø.
Vær venlig at rådføre dig med din læge, før du påbegynder et kondiprogram.
Du må ikke overanstrenge
dig alt for meget. Stop hvis du føler dig mat i kroppen, svimmel eller udmattet.
Brug sund fornuft, når du cykler. Vær venlig at læse hele brugsanvisningen, før du stiger på cyklen.